Jõgeva sotsiaalkeskus
Elukaar

Elukaare sotsiaalkeskuse klientideks on eakad ja erivajadusega inimesed, kellele pakume erinevaid huviringe, teabepäevi ning teenuseid.

Võta ühendust!

Info külastajatele

Üldine info

 • Külastamine on lubatud
 • Oleme külastajatele avatud iga päev kuni kella 20.00-ni.
 • Külastajal EI TOHI olla hingamisteede infektsiooni haigustunnuseid!
 • Külastajad PEAVAD olema vaktsineeritud ja hoolivad, et haigused meid ei murraks.
 • Külastaja kannab kirurgilist maski ja kasutab käte antiseptikut
 • Lubatud korraga üks külaline, kes hoiab distantsi
 • Pakkide saatmine on lubatud

VÕIMALUSEL KOHTUTAKSE ÕUEALAL!

Võimalus kasutada külaliste tuba

 • 1 öö – 35€
 • 1 kuu (2 inimest) – 250€ (suvel); 350€ (talvel)
 • 1 kuu (3 inimest) – 300€ (suvel); 400€ (talvel)
 • Suvekuud: Mai – September; Talvekuud: Oktoober – Aprill
 • Võimalusel toitlustus (lõunasöök – supp, praad, magustoit) – 10€

LISAINFO

Alates 1. juulist 2023 prognoositav hoolduskulude komponent on 480.-  (töötasu, tööriided, koolitused ja isikukaitsevahendid).

Hooldus ja Põetus

saun

Saun

konverentsisaal

Konverentsisaal

Külalistetuba