Jõgeva sotsiaalkeskus
Elukaar

Elukaare sotsiaalkeskuse klientideks on eakad ja erivajadusega inimesed, kellele pakume erinevaid huviringe, teabepäevi ning teenuseid.

Võta ühendust!

Info külastajatele

Üldine info

  • Külastamine on lubatud
  • Oleme külastajatele avatud iga päev kuni kella 20.00-ni.
  • Külastajal EI TOHI olla hingamisteede infektsiooni haigustunnuseid!
  • Külastajad PEAVAD olema vaktsineeritud ja hoolivad, et haigused meid ei murraks.
  • Külastaja kannab kirurgilist maski ja kasutab käte antiseptikut
  • Lubatud korraga üks külaline, kes hoiab distantsi
  • Pakkide saatmine on lubatud

VÕIMALUSEL KOHTUTAKSE ÕUEALAL!

Võimalus kasutada külaliste tuba

  • 1 öö – 20€
  • 1 kuu (kuni 3 inimest) – 250€
  • Võimalusel toitlustus (lõunasöök – supp, praad, magustoit) – 10€

LISAINFO

Alates 1. juulist 2023 prognoositav hoolduskulude komponent on 480.-  (töötasu, tööriided, koolitused ja isikukaitsevahendid).

Hooldus ja Põetus

saun

Saun

konverentsisaal

Konverentsisaal

Külalistetuba